Bazy danych

Czym są bazy danych?
Bazami danych nazywamy zbiór kartotek i informacji, które przetwarzane są przez odpowiednie oprogramowanie. Pozwalają one na szybkie wyszukiwanie, odczytywanie oraz zapisywanie informacji według określonego kryterium nawet przy ogromnych zbiorach. 

Jakie korzyści niesie ze sobą używanie baz danych?
Dobrze skonstruowana baza danych ma kilka cech charakterystycznych. Po pierwsze pozwala na bezpieczne przechowywanie dowolnego rodzaju danych. W praktyce oznacza to, że w w wyniku np. awarii dysku Twoje dane nie zostaną utracone. Ważnym aspektem jest też szybkość pracy. Bazy SQL pozwalają wielu klientom jednocześnie na pobieranie i modyfikowanie przechowywanych zbiorów przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Ostatnim filarem jest pełna kontrola nad plikami. To my jako administratorzy możemy nadawać wszystkim użytkownikom ściśle określone uprawnienia w zakresie zarządzania danymi w naszej firmie. 


Dlaczego my powinniśmy czuwać nad Twoimi danymi?
Mamy bardzo bogate doświadczenie w szeroko rozumianym temacie baz danych SQL. Nie ma sprawnie działającego systemu informatycznego bez sprawnie działającej bazy danych. Od wielu lat projektujemy, modernizujemy i konserwujemy bazy danych MS-SQL. 

Wykonywane przez nas skrypty i procedury nie tylko usprawnią działanie Twojego oprogramowania, ale pozwolą też na eksport Twoich danych do popularnych formatów (XML czy XLS). Zajmiemy się integracją Twoich programów, by wymieniały się danymi bez konieczności wprowadzania danych ręcznie. Język T-SQL to nasza pasja.